Petra Stjärnfeldt

Utbildningar

Allmänlydnadsinstruktör - SBK 2005/2006


Valpspecial - SBK 2005/2006


Spårspecial - SBK 2005/2006


Hundens evolution, genetik och beteende - Stockholms Universitet 2009


Vårdhundinstruktör - SBK, Studiefrämjandet, Hundens Hus


Arbete med hund - Örkelljunga utbildningscentrum 2014

(sociala tjänstehundar)


Resurshundförare - Örkelljunga utbildningscentrum 2014


Instruktör och Träningscoach Sociala tjänstehundar - Örkelljunga utbildningscentrum 2014


Instruktör och Träningscoach Klickerträning - Örkelljunga utbildningscentrum 2014


Instruktör och Träningscoach Nosework - Örkelljunga utbildningscentrum 2014


Föreläsningar

Grundläggande genetik - Kenneth Ekvall


Grundläggande genetil - Linda Laikre 


The early theories about dog domestication - Cornelya Kluetsch 


Genetiska studier avslöjar hundens ursprung -  Peter Savolainen


De vilda hunddjuren ( och de förvildade hundarna ) och deras
beteende
- Tommy Radesäter


Interaktioner mellan hund och varg - Tobias Gustavsson


Från inlärningsteori till praktisk hundträning - Kenth Svartberg


Genetisk variation och hundavel, Inavel och effektiv

populationsstorlek - Linda Laikre


Kvantitativ genetik, kvantitativa karaktärer hos hund, heritabilitetsskattningar, och avelsvärderingsmetodik -

Erling Strandberg


Att karaktärisera hundar med MH och liknande - Hans Temrin

Genetiska aspekter på  sund hundavel - Helena Rosenberg och Linda Laikre


The early history of dog breeds. Owerview of medical studies in the dog world - Cornelya Kluetsch


Farliga hundar - Anders Hallgren


Bevarande av svenska hundraser - Anders lekander, Mija Jansson, Louvisa Wennerström, Linda Laikre


Personlighet hos hund - Kenth Svartberg


Den sociala hunden - gruppliv mellan hund och människa - Kenth Svartberg


Fängelsehundsprojekt TASS - Christer Hofström


Vad är det som får hunden att se dig som sin ledare - Anders Hallgren.